shadow

Để giải thích được câu hỏi ở trên thì trước tiên nhà dĩ an cần phải định nghĩa:

Sổ hồng là gì ?
Sổ đỏ là gì ?


Trả lời :
1. Sổ hồng hay giấy hồng là một loại văn bản ( giấy tờ ) do chính cơ quan quản lí có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam cấp cho chủ nhà ( chủ sở hữu căn nhà ) . Loại giấy tờ trên được xem là chứng cứ hợp pháp duy nhất nhằm dùng để xác định chủ quyền sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức đối với căn nhà , hoặc bất động sản của chính mình . Sổ hồng hoặc giấy hồng thường được chúng ta gọi với cái tên là chứng nhận quyền sở hữu nhà ( giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ).
2. Sổ đỏ là một tên gọi hay nói đúng hơn là một thuật ngữ bình dân được dùng để chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ở chổ: 
Sổ hồng chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Sổ đỏ chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhưng theo nghị định số 88 của chính phủ thì cả 2 loại sổ trên đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường thống nhất lại làm 1 và được gọi tắt là ” giấy chứng nhận ” .
Tóm gọn lại một điều cực kì dễ hiểu là:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (gọi là sổ đỏ), giấy này do cơ quan tài nguyên cấp, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (gọi là sổ hồng) do cơ quan quản lý về xây dựng cấp. Đối với chung cư thì sổ đỏ do chủ đầu tư giữ, còn các căn hộ sẽ làm thủ tục cấp sổ hồng.
Chúc bạn có được những thông tin hữu ích nhất về các loại thủ tục pháp lý về nhà đất tại Việt Nam