shadow

Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bình Dương đã triển khai phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; rà soát, xử lý các tồn tại trong lĩnh vực đất đai, đất công; đất công ích trên địa bàn.

 

Cán bộ thị xã Dĩ An Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2015 tại các địa phương.

Theo đó, trong 6 tháng qua đã thực hiện cho thuê đất, giao đất cho 121 dự án với tổng diện tích là 2.089 ha; thu hồi đất để thực hiện 21 dự án với diện tích 19,9 ha; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên toàn tỉnh đạt 99,11%, tương ứng diện tích 241.384 ha, trong đó cấp cho tổ chức đạt 98,37% và hộ gia đình, cá nhân đạt 99,6%.

Qua kế hoạch trên UBND tỉnh đã góp phần tích cực trong việc an cư lạc nghiệp của người dân giải quyết các vấn đề nhà dĩ an khó khăn như hiện nay.