shadow

"Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương."

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết, bảng giá đất năm 2015 cũng được xây dựng trên cơ sở tình hình biến động các loại đất trong năm 2014 và dự báo biến động về giá các loại đất đến năm 2020.

Về giá đất sản xuất nông nghiệp, năm 2014 giảm bình quân 15%, còn đất ở tại đô thị giảm bình quân khoảng 10%, trong khi đó, đất ở tại khu vực nông thôn vẫn giữ nguyên giá. Tuy nhiên, đất ở khu vực xung quanh Trung tâm hành chính tập trung đã tăng khoảng 7% sau khi Trung tâm này đi vào hoạt động. Vì thế, để hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước và chủ đầu tư thì bảng giá đất năm 2015 phải bằng hoặc thấp hơn bảng giá đất năm 2014 khi tính theo hệ số điều chỉnh giá đất (K). Đồng thời, bảng giá đất vẫn đảm bảo mức giá tối thiểu trong bảng giá cao hơn hoặc bằng so với mức giá tối thiểu chiếu theo khung giá đất của Chính phủ ban hành.

So với khung giá đất của Chính phủ, dự thảo cũng điều chỉnh giá đất nông nghiệp, phi nông nghiệp cao hơn mức giá tối thiểu mà Chính phủ đã phê duyệt. Về giá đất thương mại, dịch vụ, khung giá mới sẽ bằng 80% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí. Về đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải đất thương mại, dịch vụ, mức giá sẽ bằng 65 – 70% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí. Hệ số sinh lợi (Đ), quy định giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận cũng được điều chỉnh, bổ sung.

Theo Dự thảo, mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được đề xuất bằng 48% so với mức thu quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Dự thảo cũng bổ sung mức thu đối với trường hợp khai thác và sử dụng hồ sơ nhà đất dạng số.

Tư vấn mua bán ký gửi nhà đất tại Dĩ An Bình Dương: 0907 833 466