shadow

Theo UBND phường Dĩ An, TX.Dĩ An, qua 6 tháng đầu năm 2015, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đại trà cho nhân dân đã rà soát, phân loại hồ sơ cơ bản đã hoàn thành được 2.094/3.331 hồ sơ đã kê khai đăng ký, kịp thời đưa ra hội đồng xét cấp GCN QSDĐ đất được 102/2.094 hồ sơ. Hồ sơ còn lại đang tiếp tục tổng hợp phân loại, bổ sung. Phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành cấp GCN QSDĐ cho nhân dân đạt từ 70 - 80%.

 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, khẳng định quyền làm chủ đối với tài sản của mình, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cá nhân.

Về địa chính, công tác nghiệp vụ đã chứng thực được 183 hồ sơ chuyển nhượng, hợp thức hóa QSDĐ. Tình hình kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng đã tiến hành thực hiện xong các bước khoanh vẽ bản đồ những phần biến động lên bản đồ và chuyển loại ruộng đất theo ký hiệu mới hiện nay đang hoàn tất các biểu mẫu và số liệu tổng hợp báo cáo thị xã.

Thông tin trên là 1 tín hiệu đáng mừng về việc giải quyết các giấy tờ và thủ tục hành chính tại Dĩ An.

Nguồn thông tin tổng hợp bởi nha di an